Diagnoza psychologiczna i psychiatryczna

Prowadzimy diagnozę dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wykonujemy badania diagnostyczne - psychologiczne, w tym: struktura osobowości, ocena intelektu, funkcje poznawcze oraz diagnostyka rozwojowa.

Nasza pomoc skierowana jest do osób szukających działań w zakresie zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, nerwic, depresji, zaburzeń zachowania, zaburzeń psychotycznych oraz badamy zdolności intelektualne.

W zależności od problematyki, proponujemy następujące formy pracy:

Zaburzenia psychotyczne

Proponujemy pomoc lekarza specjalisty psychiatry i pomoc psychologiczną. Nasze działania mają na celu połączenie procesu leczenia farmakologicznego z uczeniem pacjenta radzenia sobie z chorobą, określania strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uczenia sposobów rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych przed wystąpieniem nawrotów choroby. Dalsza praca związana jest z uczeniem prawidłowego określania i nazywania uczuć i emocji, kształtowania poczucia bezpieczeństwa i wypracowywania sposobów radzenia sobie w życiu codziennym. Na miejscu jest również pomoc prawna.

Depresje

Proponujemy pomoc lekarza specjalisty psychiatry, specjalisty psychoterapeuty i psychologa. Głównym założeniem w leczeniu depresji jest diagnostyka, wprowadzenie prawidłowego leczenia farmakologicznego oraz cyklu terapeutycznego, który ma na celu omówienie, przepracowanie i przewartościowanie problematyki pacjenta w długoterminowym procesie terapeutycznym.

Zaburzenia nerwicowe, lękowe i osobowości

Proponujemy pomoc lekarza specjalisty psychiatry, specjalisty psychoterapeuty i psychologa.

Głównym założeniem leczenia zaburzeń nerwicowych, lękowych i w zaburzeniach osobowości jest długoterminowa psychoterapia długoterminowa, mająca na celu omówienie, przepracowanie oraz przewartościowanie problematyki i konfliktów wewnętrznych pacjenta we współpracy z działaniami leczenia farmakologicznego.

Zaburzenia zachowania

Pomoc skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz rodziców. Proponujemy tutaj głównie pomoc specjalisty psychoterapeuty i psychologa.

Głównym założeniem jest tutaj pomoc diagnostyczna, konsultacyjna lub terapia długoterminowa. Pomoc ma charakter wielokierunkowy i w zależności od rozpoznanej genezy problemu proponowana jest następująca pomoc:

  • we współpracy z rodzicami – terapia rodzin
  • indywidualnie – praca z dzieckiem lub rodzicem
  • terapia grupowa z dziećmi i młodzieżą w ramach treningu ART
  • diagnoza sprawności intelektualnej

Na miejscu jest również pomoc prawna.

Poprzednia strona: Nasze usługi Następna strona: Terapia indywidualna