Elżbieta Maria Sławińska

Mediator

56b9cd9c5eda1

Wpisana w 2012 roku na Listę Mediatorów Stałych Ośrodka Mediacji Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej - po ukończeniu specjalistycznych szkoleń, spełniających standardy Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości RP oraz po odbyciu szeregu innych profesjonalnych szkoleń z dziedziny mediacji i dziedzin pokrewnych.

Notariusz czynna zawodowo, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego (obecnie: ZUT), odbyła aplikację i asesurę w latach 1993 – 1999 w ramach Izby Notarialnej w Poznaniu.

Przyjmuję w piątki w godzinach 15:30-19:00.

Poprzednia strona: Elwira Augustyn Następna strona: mgr Elżbieta Cichowicz